Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Lubaczowskim na lata 2013-2020

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Lubaczowskim na lata 2013-2020