Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020

Uchwała nr XIII/86/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020


Załącznik do Uchwały Rady Powiatu  Lubaczowskiego Nr XIII/86/2016 z dnia 28.01.2016 r. - Powiatowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020