Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2018-2020

Uchwała nr XLI/254/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie  przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2018 -2020


Załącznik do uchwały Nr XLI/254/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18.10.2018 r. - Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2018 -2020